พฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้บริหาร (role model) และบุคลากรในการพัฒนาศิริราชไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ >> พฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้บริหาร (role model) และบุคลากรในการพัฒนาศิริราชไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (644 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.