สภากาแฟ หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ World Café เป็นกิจกรรม

หนึ่งที่ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น และต่อยอดความรู้ ในเรื่องที่กลุ่มกำหนดหัวข้อมาพูดคุยกันอย่างมีวัตถุประสงค์ ภายใต้บรรยากาศผ่อนคลาย และเป็นกันเอง

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ >> World Café เปิดใจเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (1230 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.