บทความ KM จากผู้บริหารสู่การปฏิบัติ โดย รศ. นพ.ธีระ ฤชุตระกูล

งานจัดการความรู้มีโอกาสพูดคุยกับ รศ. นพ.ธีระ ฤชุตระกูล

วีดิทัศน์ KM จากผู้บริหารสู่การปฏิบัติ โดย รศ. นพ.ธีระ ฤชุตระกูล

งานจัดการความรู้ได้รับเกียรติสัมภาษณ์ รศ. นพ.ธีระ

Quality Fair ประจำปี 2564 เรื่อง “รู้ให้ไว ปรับอย่างไร ให้องค์กรสู่เส้นชัยและยั่งยืน”

บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2564 เรื่อง “รู้ให้ไว ปรับอย่างไร ให้องค์กรสู่เส้นชัยและยั่งยืน” วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-14.30 […]