วิธีสร้าง QR code เพื่อแชร์เอกสาร

สาระความรู้ดี ๆ จาก CoP มุมสบายสไตล์ต้นทุน

เอกสารดาวน์โหลด CoP การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

สำหรับผู้ป่วยนอก หรือ ในกรณีที่มีผู้สนใจต้องการทำ สำหรับผู้ป่วยใน การวางแผนการดูแลล่วงหน้า Advance Care Planning (ACP) Documentation   หมายเหตุ กรุณาสแกนเอกสารเก็บไว้ในเวชระเบียนของผู้ป่วย (เอกสารตัวจริงมอบให้ผู้ป่วยเก็บไว้) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ […]