สาระความรู้ดี ๆ จาก CoP มุมสบายสไตล์ต้นทุน

เรื่อง วิธีรวมข้อมูล Excel File จากทั้ง Folder มาเรียงต่อกัน ด้วย Power Query
โดย คุณยมลพร ไข่ธารา งานประเมินต้นทุน ฝ่ายการคลัง

CoP มุมสบายสไตล์ต้นทุน ได้มีการจัดกิจกรรม CoP ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีสมาชิกเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมด 12 ท่าน ผ่านทางระบบ ZOOM Meeting

หัวข้อการแลกเปลี่ยนครั้งนี้เกิดจากการที่บุคลากรในงานต้องการรวมข้อมูลจาก Excel File ทั้ง Folder มาอยู่ใน File เดียวกัน โดยรวมแบบลักษณะ มาเรียงต่อกัน ซึ่งถ้าจำนวน File เยอะ จะทำให้เสียเวลามาก และจากประสบการณ์ทำงาน และการค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาทดลองใช้ทำงาน พบว่า วิธีใช้ Power Query ใน Excel มาช่วยทำให้เราสามารถทำงานได้ง่าย และรวดเร็วมากขึ้นได้ จึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีม เพื่อให้ผู้อื่นได้วิธีการทำงานที่ดี ลดระยะเวลาทำงานได้ และทำให้การทำงานเป็นระเบียบมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Click Download >> วิธีรวมข้อมูล Excel File จากทั้ง Folder มาเรียงต่อกัน ด้วย Power Query

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.