วิธีรวมข้อมูล Excel File จากทั้ง Folder มาเรียงต่อกัน ด้วย Power Query

สาระความรู้ดี ๆ จาก CoP มุมสบายสไตล์ต้นทุน เรื่อง วิธีรวมข้อมูล Excel File จากทั้ง Folder มาเรียงต่อกัน ด้วย Power Query […]