เคล็ด (ไม่) ลับ จับประเด็นให้เป็นเรื่อง ตอนที่ 2

ดาวน์โหลดบทความได้ที่ เคล็ด (ไม่) ลับ จับประเด็นให้เป็นเรื่อง ตอนที่ 2 (307 downloads )
ดาวน์โหลดวิดีโอ KM Society : เคล็ด (ไม่) ลับ จับประเด็นให้เป็นเรื่อง (276 downloads )

บทความคุณภาพ 4/2564
เรื่อง เคล็ด (ไม่) ลับ จับประเด็นให้เป็นเรื่อง ตอนที่ 2
ที่มา : ศิริราชประชาสัมพันธ์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 441 เดือนเมษายน 2564

อ่านบทความ เคล็ด (ไม่) ลับ จับประเด็นให้เป็นเรื่อง ตอนที่ 1

 

1 thought on “เคล็ด (ไม่) ลับ จับประเด็นให้เป็นเรื่อง ตอนที่ 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.