การจดบันทึกมีหลายรูปแบบ เช่น การจดบันทึกแบบเรื่องเล่า การจดบันทึกแบบ Mind map หรือการจดบันทึกแบบ Bullet (คลิกอ่านบทความ จัดระบบการทำงานด้วยการบันทึกแบบ Bullet) เป็นต้น ซึ่งในครั้งนี้งานจัดการความรู้จะนำท่านไปรู้จักกับเครื่องมือการจดบันทึกอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เรียกว่า Sketchnote

         Sketchnote เป็นวิธีการจดบันทึกโดยนำวิธีการวาดภาพเข้ามาช่วย เพื่อให้การถ่ายทอดเนื้อหาการบันทึกหรือสรุปประเด็นเข้าใจได้ง่ายขึ้น คล้ายกับ infographic และ mind map ที่มีการนำภาพมาช่วยในการสื่อความหมายที่ต้องการนำเสนอ

เตรียมพร้อมก่อนปฏิบัติ

          อุปกรณ์ : ปากกา สี กระดาษ หรือเครื่องมือสำหรับการบันทึก
          เนื้อหา : ในการบันทึกหรือเล่าเรื่อง ผู้บันทึกจะต้องทราบถึงวัตถุประสงค์หลักของการบันทึก เพื่อให้บันทึกได้ตรงประเด็น ไม่ออกนอกเรื่อง
          ความมั่นใจ : ไม่ต้องกลัวที่จะวาด การ Sketchnote ไม่ใช่การวาดรูปสวยงาม แต่เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ผ่านภาพวาด ที่ต้องการจะสื่อสารให้คนเห็นเข้าใจ

เรียนรู้การวาดภาพ 

          หากคุณรู้จักลักษณะของรูปทรง เส้น อิโมติค่อน ตัวอักษรประดิษฐ์ สัญลักษณ์ หรือการแสดงท่าทาง สีหน้าต่าง ๆ คุณก็สามารถที่จะเรียนรู้การวาดภาพได้ ทั้งนี้การวาดภาพเพื่อ Sketchnote ไม่ควรใช้ลายเส้นมาก แต่ควรเน้นถึงความหมายที่ต้องการสื่อสาร

เทคนิคสู่ Sketchnote

          กำหนด : ระบุว่าจะใช้สีไหน หรือภาพวาดแบบใดในการสื่อสาร
          ฝึกฝน : หมั่นฝึกวาดภาพ แปลงข้อความให้เป็นภาพอย่างต่อเนื่อง มีการกำหนดสัญลักษณ์หรือไอคอนต่าง ๆ ของตนเองไว้ หรือลองเข้าเว็บไซต์ เพื่อศึกษาภาพวาดและไอคอนต่าง ๆ
          แบ่งปัน : นำสัญลักษณ์ ภาพวาด รวมทั้งไอเดียที่ตนเองสร้างขึ้นมาแบ่งปันให้กับทีมหรือคนอื่น ๆ
          ชวน : บางครั้งอาจนึกภาพที่จะวาดไม่ออก หรือภาพที่ต้องการสื่อสารคนอื่นไม่เข้าใจ จึงควรชวนทีมหรือคนอื่น ๆ ออกไอเดียร่วมกัน

ขอขอบคุณ

  • หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research Unit : R2R) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วิลเลมเมียน แบรนด์. การคิดเป็นภาพ. แปลโดย ภาวินี เจือติระรักษ์. กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2562.

เรียบเรียงโดย นางสาวชลิตา มิ่งขวัญ
ตรวจทานเนื้อหา หัวหน้างานจัดการความรู้

ดาวน์โหลดบทความได้ที่ Sketchnote (172 downloads )


ลับสมองกับ Mr.KM

4 thoughts on “Sketchnote ให้ภาพเล่าเรื่อง

  1. สวัสดีค่ะ! ขณะนี้ทางทีม KM อยู่ระหว่างการปรับรูปแบบสื่อนำเสนอ เพื่อให้เข้าถึงง่าย และเรียนรู้ได้รวดเร็ว โดยได้ทำคลิปนำเสนอความรู้แบบสั้นๆ พร้อมทั้งสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาอ่านประกอบได้… ทุกท่านมีความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอย่างไร เข้าสู่ระบบ และร่วมแลกเปลี่ยนผ่านช่องทาง comment ได้เลยนะคะ ^^

    1. ได้ความรู้มากครับ รอติดตามรูปแบบนำเสนอแบบใหม่อยู่นะครับ สู้ๆ ^^

  2. ได้ความรู้ดีค่ะ เข้าใจง่าย และสามารถย่อยรายละเอียดต่างๆให้เข้าใจง่าย มีเทคนิคให้นำไปใช้จริงได้ด้วยค่ะ

  3. สื่อนำเสนอน่าสนใจค่ะ สรุปเนื้อหาได้สั้นกระชับ เข้าใจง่ายค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.