การจัดกิจกรรมของกลุ่ม CoPส่วนใหญ่จะมีกิจกรรมในการละลายพฤติกรรมของสมาชิกก่อนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยส่วนใหญ่จะเป็นเกมเพื่อให้สมาชิกเกิดความรู้สึกผ่อนคลายสนุกสนาน และสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้บรรยากาศที่เป็นกันเอง ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 การเลือกใช้เกมในการทำกิจกรรม ใช้หลักการคือเป็นเกมที่สามารถโต้ตอบกันได้ระหว่างผู้จัดและทีมสมาชิก โดยเป็นเกมเกี่ยวกับการตอบคำถาม ซึ่งใช้วิธีการโต้ตอบผ่านห้อง chat หรือเปิดไมค์ในการตอบคำถามผ่านระบบ zoom

ดาวน์โหลดได้ที่ >> กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติในยุคออนไลน์ (107 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.