เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ จากผู้ได้รับรางวัล KM Award 2023
คุณธรรมธร บัญชาบุษบง
สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
เรื่อง : ความรู้เก่าไม่หาย ความรู้ใหม่เพิ่มเติม

สงวนสิทธิ์ ห้ามทำสำเนา ทำการเปลี่ยน หรือทำขึ้นใหม่ด้วยวิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วน หรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดตามผลงาน KM Award อื่น ๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.