บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2565
เรื่อง “Resilience: Fixed & Growth Mindset กับการขับเคลื่อนนวัตกรรมองค์กรสู่การเติบโตที่ยั่งยืน”
วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 8.45 – 10.00 น.
ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 และ
ถ่ายทอดสดผ่านระบบเน็ตเวิร์ค SiBN, IPTV, Facebook งานพัฒนาคุณภาพ

วิทยากร
รศ. ดร.ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี (วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล)

…ใคร ๆ ก็บอกว่าโลกเปลี่ยน คนกับองค์กรควรต้องปรับเปลี่ยนตาม แต่จะมีใครบอกได้หรือไม่ ว่าวิธีการรับมือนั้น ต้องทำแบบไหน อย่างไร เลเวลไหนจะสำเร็จ? รศ. ดร.ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี วิทยากรมือฉมังด้านการปรับ Mindset และขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กร จะมาเฉลยให้พวกเราฟัง…

รศ. ดร.ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี กล่าวถึง Fixed & Growth Mindset ที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม ซึ่งจะกล่าวถึงใน 3 ประเด็น คือ ทำไมปัจจุบันองค์กรต้องสร้างนวัตกรรม ที่มุ่งสู่ความยั่งยืนได้อย่างไร รวมถึงปัจจัยและองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมมีอะไรบ้าง

ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว องค์กรจะมีวิธีการปรับตัวอย่างไรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น องค์กรที่ประสบปัญหาในช่วงเศรษฐกิจขาลงแต่ยังคงให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรม จะมีอัตราการเติบโตหลังจากผ่านวิกฤติจะเติบโตได้เร็วกว่าองค์กรอื่น ความสำคัญของนวัตกรรมคือ การสร้างนวัตกรรมที่ส่งผลให้องค์กรมีความยั่งยืน ดังนั้น ปัจจัยสำคัญที่ทุกภาคส่วนในองค์กรควรคำนึงถึงในการผลักดันองค์กรไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ >> Resilience: Fixed & Growth Mindset กับการขับเคลื่อนนวัตกรรมองค์กรสู่การเติบโตที่ยั่งยืน (41 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.