บทเรียนจากการประชุมวิชาการ (Quality Conference) ครั้งที่ 9/2558
เรื่อง “Modified Early Warning Signs of High Alert Drugs (MEWS of HAD)”
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> Modified Early Warning Signs of High Alert Drugs (MEWS of HAD) (115 downloads )

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมวิชาการได้ที่
เว็บไซต์ของงานพัฒนาคุณภาพ ในส่วนของ เมนู Download เอกสาร
www.si.mahidol.ac.th/th/division/soqd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.