บทความ นโยบายการสนับสนุนการจัดการความรู้ โดยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล

วีดิทัศน์ นโยบายการสนับสนุนการจัดการความรู้ โดยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล

Quality Fair ประจำปี 2564 เรื่อง “เส้นทางศิริราชสู่ TQC Plus: Operation และทิศทางในอนาคต”

บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2564 เรื่อง “เส้นทางศิริราชสู่ TQC Plus: Operation และทิศทางในอนาคต” วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 […]

Quality Fair ประจำปี 2564 ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Resilience & Agility for SIRIRAJ Excellence & Sustainability: ความยืดหยุ่นและความคล่องตัวเพื่อศิริราชเป็นเลิศและยั่งยืน”

บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2564 ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Resilience & Agility for SIRIRAJ Excellence & Sustainability: […]

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สู่ความเป็นเลิศ

ถอดบทเรียนจากการประชุมเครือข่ายองค์กรสมรรถนะสูง (HPON)