บทความ ความสำคัญของการจัดการความรู้ในศิริราช

“ศิริราชเป็นโรงพยาบาลของแผ่นดิน เป็นความหวังของผู้ป่วยและญาติ

วีดิทัศน์ ความสำคัญของการจัดการความรู้ในศิริราช (รศ. นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์)

รศ. นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์ กล่าวว่า “ศิริราชเป็น

Quality Fair ประจำปี 2564 เรื่อง “ยกระดับการบริการ ด้วยจิตวิญญาณแบบญี่ปุ่น (O-MO-TE-NA-SHI)”

บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2564 เรื่อง “ยกระดับการบริการ ด้วยจิตวิญญาณแบบญี่ปุ่น (O-MO-TE-NA-SHI)” วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00-12.00 […]