แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตั้งวง(เล่า) คนสร้างเรื่อง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตั้งวง(เล่า) คนสร้างเรื่อง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตั้งวง(เล่า) คนเล่าเรื่อง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตั้งวง(เล่า) คนเล่าเรื่อง

หลักการสร้างสื่อ เพื่อการสื่อสาร

บทความครั้งนี้ขอนำเสนอเนื้อหาสำคัญสำหรับ หลักการสร้างสื่อ