บทความ ทักษะในการแก้ปัญหาซับซ้อน (Complex problem solving) 

ในปัจจุบันที่โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

Quality Fair ประจำปี 2565 เรื่อง “ทักษะทันยุค แสนสนุก สุขสำเร็จทั้งองค์กร”

บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ