บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 22 เรื่อง “เคลียร์ทุกเรื่องกับเพื่อนคุณภาพ: The Virtual Big Room”

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 22

Quality Fair ประจำปี 2564 เรื่อง “Disease specific certification to the benefit of patient society & organization: Siriraj DM team”

บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2564 เรื่อง “Disease specific certification to the benefit of patient society […]