วิดีโอ แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ

ชุมชนนักปฏิบัติ แผลและออสโตมี

วิดีโอ การป้องกันแผลกดทับจากอุปกรณ์การแพทย์ สายให้อาหารทางจมูก

Video ความรู้ CoP แผลและออสโตมี (Wound and Ostomy)

การจัดการแผลกดทับ ระดับ 2 ชนิดแผลเปิด

การจัดการความรู้ CoP แผลและออสโตมี ครั้งนี้ขอนำเสนอวิดีโอการจัดการแผลกดทับ ระดับ 2 ชนิดแผลเปิด ดังนี้ คลิกดาวน์โหลด โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ ชมรมพยาบาลออสโตมีและแผล ศิริราช

การป้องกันการเกิดแผลกดทับ จากอุปกรณ์การแพทย์ เรื่อง High Flow Nasal Cannula

สาระความรู้ CoP แผลและออสโตมี ครั้งนี้ขอนำเสนอวิดีโอการป้องกันการเกิดแผลกดทับ จากอุปกรณ์การแพทย์ เรื่อง High Flow Nasal Cannula ดังนี้ คลิกดาวน์โหลด

แผลกดทับระดับ 2 (ตุ่มน้ำใส)

สาระความรู้ CoP แผลและออสโตมี  กรณี แผลกดทับระดับ 2 (ตุ่มน้ำใส) คลิกดาวน์โหลด

วิดีโอ : การป้องกันแผลกดทับจากเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว

  Video ความรู้ CoP