วิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้อโรคเรื้อน

สาระความรู้กลุ่ม CoP ชุมชนนักปฏิบัติโรคผิวหนัง วิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้อโรคเรื้อน จัดทำโดย: คลินิกแฮนเซน หน่วยตรวจโรคผิวหนัง สาขาตจพยาธิวิทยา ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คลิกดาวน์โหลด >>  วิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้อโรคเรื้อน

โรคเชื้อราที่พบได้บ่อยตามผิวหนังและเล็บ

สาระความรู้กลุ่ม CoP ชุมชนนักปฏิบัติโรคผิวหนัง โรคเชื้อราที่พบได้บ่อยตามผิวหนังและเล็บ จัดทำโดย: ห้องปฏิบัติการเชื้อรา สาขาโรคเชื้อราผิวหนัง ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คลิกดาวน์โหลด >>

โรคออโตอิมมูน (Autoimmune)

สาระความรู้กลุ่ม CoP ชุมชนนักปฏิบัติโรคผิวหนัง โรคออโตอิมมูน (Autoimmune) จัดทำโดย: สาขาโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คลิกดาวน์โหลด >>

โรคลมพิษ (Urticaria)

สาระความรู้กลุ่ม CoP ชุมชนนักปฏิบัติโรคผิวหนัง โรคลมพิษ (Urticaria) จัดทำโดย: คลินิกโรคลมพิษและแองจิโออีดีมา ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คลิกดาวน์โหลด >>

การให้บริการสาขาโรคผิวหนังเกี่ยวกับแสง

สาระความรู้กลุ่ม CoP ชุมชนนักปฏิบัติโรคผิวหนัง การให้บริการสาขาโรคผิวหนังเกี่ยวกับแสง จัดทำโดย: สาขาโรคผิวหนังเกี่ยวกับแสง ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คลิกดาวน์โหลด >>

การให้บริการสาขาโรคเส้นผมและการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม

สาระความรู้กลุ่ม CoP ชุมชนนักปฏิบัติโรคผิวหนัง การให้บริการสาขาโรคเส้นผมและการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม จัดทำโดย: สาขาโรคเส้นผมและการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คลิกดาวน์โหลด >>

เทคนิคการออกแบบสื่อนำเสนอ

กลุ่ม Cop ชุมชนนักปฏิบัติโรคผิวหนัง ได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

นัดหมายสะดวกยิ่งขึ้นด้วยโปรแกรม Doodle

กลุ่ม Cop ชุมชนนักปฏิบัติโรคผิวหนัง ได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของภาควิชาตจวิทยา

กิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของภาควิชาตจวิทยา

คำแนะนำเพื่อการทำทดสอบผื่นแพ้สัมผัสร่วมกับแสงแดด โดยวิธี Photopatch test

สาระความรู้กลุ่ม CoP ชุมชนนักปฏิบัติโรคผิวหนัง เรื่อง คำแนะนำเพื่อการทำทดสอบผื่นแพ้สัมผัสร่วมกับแสงแดด โดยวิธี Photopatch test จัดทำโดย: คลินิกผื่นแพ้สัมผัส หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คลิกดาวน์โหลด […]