“เมื่อใดก็ตามที่เราอยู่กับที่ เท่ากับเราถอยหลัง  เพราะโลกเปลี่ยนไปทุกวัน สิ่งที่ทำเมื่อวานและคิดว่าดีที่สุดแล้ว จะต้องมีโอกาสในการทำสิ่งนั้นให้ดีขึ้นได้อีก เพราะฉะนั้นทุกวันที่ตื่นขึ้นมาต้องมีการเรียนรู้ เสมือนน้ำที่ไม่เต็มแก้ว สามารถเติมความรู้เข้าไปได้อย่างไม่มีวันหยุด สิ่งเหล่านั้นจะเป็นพลังให้เราทางานได้ดีที่สุด สร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับองค์กรและใจของเราว่า เราได้ทางานที่ดีที่สุดเพื่อผู้อื่นแล้ว”

รศ. นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

 

อ่านบทความเพิ่มเติม
บทความ จัดการความรู้สู่ความก้าวหน้า (120 downloads )

ดาวน์โหลดวีดิทัศน์ได้ที่
วีดิทัศน์ จัดการความรู้สู่ความก้าวหน้า (41 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.