“…เน้นการฟังอย่างลึกซึ้ง (deep listening) ไม่ด่วนสรุป ผู้ร่วมวงสนทนามีอิสระทางความคิด เปิดใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้…”

ผู้เรียบเรียง ปารวี  สยัดพานิช

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ >> สุนทรียสนทนา (Dialogue) (3098 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.