โปสเตอร์นำเสนอผลงานความก้าวหน้า ของงานจัดการความรู้ ในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2561
เรื่อง สู่องค์กรอัจฉริยะด้วย… Siriraj Link – Share – Lean

ดาวน์โหลดโปสเตอร์ได้ที่ >> โปสเตอร์นำเสนอผลงาน ในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ปี 2561 (145 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.