เกี่ยวกับเรา : การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

สมาชิก : การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

รายชื่อสมาชิกกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง มีดังนี้

หนังสือมรณะเวชกรรม (Audiobooks)

จากที่หนังสือมรณเวชกรรม ของศูนย์บริรักษ์ ศิริราช

ภาวะโศกเศร้าเสียใจ จากการสูญเสีย

ภาวะสับสนในผู้ป่วยประคับประคอง

การดูแลผู้ที่มีอาการ หายใจลำบาก ในผู้ป่วยประคับประคอง

ภาวะเบื่ออาหาร น้ำหนักลด และผอมแห้งในผู้ป่วยประคับประคอง

การดูแลบรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยประคับประคอง

ข้อแนะนำในการบริบาลผู้ป่วย เพื่อนำสู่ความสงบในช่วงท้ายของชีวิต