เกี่ยวกับเรา : การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง Views : 585

สมาชิก : การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

รายชื่อสมาชิกกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง มีดังนี้ Views : 705

หนังสือมรณะเวชกรรม (Audiobooks)

จากที่หนังสือมรณเวชกรรม ของศูนย์บริรักษ์ ศิริราช Views : 464

ภาวะโศกเศร้าเสียใจ จากการสูญเสีย

Views : 382

ภาวะสับสนในผู้ป่วยประคับประคอง

Views : 252

การดูแลผู้ที่มีอาการ หายใจลำบาก ในผู้ป่วยประคับประคอง

Views : 337

ภาวะเบื่ออาหาร น้ำหนักลด และผอมแห้งในผู้ป่วยประคับประคอง

Views : 317

การดูแลบรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยประคับประคอง

Views : 673

ข้อแนะนำในการบริบาลผู้ป่วย เพื่อนำสู่ความสงบในช่วงท้ายของชีวิต

Views : 238