ตัวแปลง HDMI สำหรับ IPAD

          IPAD เป็นแท็บเล็ตที่มีน้ำหนักน้อยสะดวกแก่พกพา สามารถใช้ IPAD พรีเซนต์งานออกตามห้องเรียนหรือห้องประชุมต่าง ๆ โดยใช้ตัวแปลง HDM Iสำหรับ IPAD […]

วิดีโอ How to เลือกไมค์สำหรับประชุมออนไลน์ให้เข้ากับ PC

ชนิดของไมโครโฟน และรูปแบบการรับเสียง ของไมโครโฟน (Polar pattern)

KM Society : CoP น้องใหม่ไฟแรง แสง เสียง และอุปกรณ์

ตัวแปลงสัญญาณภาพและเสียง Notebook เป็น HDMI

สมาชิก : แสง เสียง และอุปกรณ์

รายชื่อสมาชิกกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ แสง เสียง และอุปกรณ์ มีดังนี้

เกี่ยวกับเรา : แสง เสียง และอุปกรณ์

แสง เสียง และอุปกรณ์ (Light Sound and Equipment)