เทคนิคการเป็น Facilitator

Facilitator หรือ ผู้นำ คุณอำนวย หรือคนกลาง มีหน้าที่เพื่อ…

อำนวยความรู้ พร้อมการเรียนรู้

พว. กาญจนา รุ่งแสงจันทร์ พยาบาลออสโตมีและแผล

KM Society : Facilitator คนสำคัญของการเรียนรู้

พว. วิมลักษณ์ ชัยศักดิ์ชาตรี

เรียนรู้สู่การเป็น Facilitator

       หลายคนสงสัยว่า Facilitator คือใคร มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่ม ทีม หรือคนในองค์กรอย่างไร ทำไมต้องมี Facilitator เข้ามาช่วยในกระบวนการกลุ่ม เมื่อดูจากคำว่า Facilitate แล้ว […]