โปสเตอร์นำเสนอผลงาน Quality Fair ประจำปี 2558

โปสเตอร์นำเสนอผลงานความก้าวหน้า ของงานจัดการความรู้ ในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2558 เรื่อง “ศิริราชสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)“ Siriraj KM System (SiKMS) […]