หลังจากที่งานจัดการความรู้ได้นำเสนอบทความ การเขียนผังงาน (Flowchart) ในครั้งนี้ Mr.KM ขอนำเสนอโปรแกรมที่ช่วยสำหรับการเขียน Flow อย่างง่ายให้ได้รู้จัก นั้นคือ Microsoft Visio

       Microsoft Visio เป็นหนึ่งในเครื่องมือของ Microsoft Office ที่ใช้รูปร่างและเทมเพลตช่วยให้การสร้างผังงาน ไดอะแกรม แผนผังองค์กร และการออกแบบอื่น ๆ เป็นเรื่องง่ายขึ้น นอกจากนี้ Visio ยังสามารถทำงานออนไลน์ร่วมกันจากหลาย ๆ ที่ เพื่อการเชื่อมต่อผังงานและไดอะแกรมเข้ากับข้อมูลล่าสุดได้ตลอดเวลา โดยใช้การอัปเดตอัตโนมัติผ่าน Office 365 หรือ Visio version website

ดาวน์โหลดบทความ >> การใช้งาน Microsoft Visio เบื้องต้น (185 downloads )
กระบวนการขอติดตั้งโปรแกรมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
*อาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 9 9228

งานจัดการความรู้ พร้อมให้คำปรึกษา ร่วมพัฒนากระบวนการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานจัดการความรู้ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โทร. 0 2419 9009, 9750

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.