ทำไมต้อง KM? KM ดีอย่างไร? จำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างไร? KM Insight ติดตามได้ใน KM Insight EP 4

อ่านบทความสัมภาษณ์ได้ที่
บทความ KM คำตอบของการพัฒนาองค์กร (71 downloads)

สงวนสิทธิ์ ห้ามทำสำเนา ทำการเปลี่ยน หรือทำขึ้นใหม่ด้วยวิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วน หรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วย การจัดการความรู้
Siriraj KM : LinkShareLearn

ร่วมส่งกำลังใจให้เจ้าของผลงาน
[Total: 1 Average: 5]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.