ปัจจัยสำคัญของการทำ KM ให้ประสบความสำเร็จ คือ ผู้บริหาร KM Insight จะพาไปดูบทบาทสำคัญของผู้บริหารในการขับเคลื่อนให้เกิด KM ในองค์กรได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ติดตามได้ใน KM Insight EP 5

อ่านบทความสัมภาษณ์ได้ที่
บทความ บทบาทของผู้บริหารในการขับเคลื่อน KM (54 downloads)

สงวนสิทธิ์ ห้ามทำสำเนา ทำการเปลี่ยน หรือทำขึ้นใหม่ด้วยวิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วน หรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วย การจัดการความรู้
Siriraj KM : LinkShareLearn

ร่วมส่งกำลังใจให้เจ้าของผลงาน
[Total: 1 Average: 5]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.