บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2565
เรื่อง “Metaverse in Education & Healthcare Service”
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 10.15-12.00 น.
ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 และ
ถ่ายทอดสดผ่านระบบเน็ตเวิร์ค SiBN, IPTV, Facebook งานพัฒนาคุณภาพ

วิทยากร
คุณแพร ดํารงค์มงคลกุล                Country Director, Facebook ประเทศไทย
คุณอิงพร ศิริกุลบดี                      Public Policy Manager, Facebook ประเทศไทย
คุณภารุต เพ็ญพายัพ                    ผู้อำนวยการโครงการเมตาเวิร์ส MQDC
นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย              Assistant Vice President, MQDC Metaverse

ผู้ดำเนินการอภิปราย
รศ. นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ               รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
รศ. พญ.ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน             ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ         

รศ. นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ นำประเด็นชวนคิดว่า Metaverse คืออะไร

ทีมวิทยากรจาก Facebook ประเทศไทย คุณแพร ดํารงค์มงคลกุล และ คุณอิงพร ศิริกุลบดี กล่าวถึงการเปลี่ยนชื่อจาก Facebook เป็น Meta นั้นเนื่องจากเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนชีวิต เริ่มจากการมี Internet, Smartphone และ Metaverse มีการจำลองสถานการณ์เสมือนจริง ทำให้มีส่วนร่วมในสถานการณ์เสมือนจริง ซึ่ง Metaverse เป็นคำที่มีองค์ประกอบกว้างมาก โดยองค์ประกอบใหญ่ ๆ ประกอบด้วย virtual platform เป็นสิ่งที่ทำให้เข้าไปใน virtual world ได้ ซึ่งจะมี device เป็นประตูในการเข้าไปสู่ virtual world เช่น VR หรือ head set หรือ smart glass เป็นต้น และมี content ในการเข้าชม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการสร้างมูลค่า ซึ่ง Metaverse เป็นการเชื่อมโยงชุมชนหรือสิ่งที่ชื่นชอบ และครอบครัว ให้ติดต่อสื่อสารเข้าหากันได้ ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น เพิ่มการเข้าถึงและสร้างโอกาส ทำให้กลุ่มคนด้อยโอกาสได้ทดลองประสบการณ์ใหม่  หรือทางการแพทย์ได้ทดลองกระบวนการต่าง ๆ ทำให้ทุกคนมีความรู้สึกร่วมกัน ผ่านอุปกรณ์ที่มี และทีมได้นำเสนอวิดีโอการประชุมผ่าน VR ซึ่งใช้ในการประชุมระหว่างประเทศที่เสมือนจริง ทั้งด้านความรู้สึกในการนั่งและเสียงของผู้ประชุมที่ได้ยิน

สรุป Metaverse คือ การเข้าไปในโลกเสมือนจริง ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเข้าใช้งาน เพื่อมีกิจกรรมร่วมกันในโลกเสมือนจริงได้

ทีม MQDC Metaverse คุณภารุต เพ็ญพายัพ และ นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย เล่าประสบการณ์การใช้ Metaverse ในเชิงผลกระทบการใช้ชีวิตและระบบเศรษฐกิจ ทำให้เกิดการลงทุนในโลก Metaverse มีการวิจัยที่สอบถามเกี่ยวกับ Metaverse พบว่า Metaverse จะเกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพในทุกภาคส่วนรวมทั้งการแพทย์และการศึกษา กล่าวถึงยุค Metaverse คือ internet of place เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีทั้งโลกจริงและโลกเสมือนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ยกระดับชุมชน เสริมและยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างสถานที่ต่างๆ บนโลกออนไลน์ได้เหมือนจริง สัมผัส รับรส รับกลิ่นได้ผ่านโลกเสมือนจริง

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ >> Metaverse in Education & Healthcare Service (48 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.