แนวทางเวชปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัย และการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว พ.ศ. 2557

แนวทางเวชปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัย และการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว พ.ศ. 2557 Views : 626

เกี่ยวกับเรา : ผู้ประสานงานด้านการพัฒนาอาจารย์

ผู้ประสานงานด้านการพัฒนาอาจารย์ (Academic Affairs Development Coordinator) Views : 42

ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ผู้ป่วยต่างชาติ กรณีผู้ป่วยใน ต้องทำอย่างไร…?

สาระความรู้กลุ่ม CoP Views : 105

การลบแถวว่าง หรือแถวว่างหลายแถวใน Excel อย่างรวดเร็ว

สวัสดีเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2565 นะคะ แน่นอนว่าใกล้สิ้นปีงบ เราก็ทั้งต้องเตรียมตัวสรุปรวบรวมข้อมูลต่างๆของปีงบประมาณ ซึ่งวันนี้ CoP มุมสบายสไตล์ต้นทุน นำวิธี “การลบแถวว่าง หรือแถวว่างหลายแถวใน Excel อย่างรวดเร็ว” มาฝากกัน เผื่อจะได้นำไปช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น […]

การจัดทำ Group ในโปรแกรม Tableau

สวัสดีเพื่อนสมาชิกชาว CoP ทุกท่านค่ะ เดือนมิถุนายน กลางปีแล้ว แต่ CoP มุมสบายสไตล์ต้นทุน ก็ยังคงไม่หยุดเรียนรู้ ช่วงนี้พวกเราเริ่มหันมาใช้โปรแกรม Tableau เพื่อเป็นตัวช่วยในการจัดทำ report ต่างๆกันมากขึ้น ซึ่งสำหรับพวกเราก็ยังนับว่าค่อนข้างจะเป็นมือใหม่ […]

เทคนิคการใช้ Function ใน Excel

สวัสดีปีใหม่ไทยย้อนหลังนะคะเพื่อนๆชาว CoP ทุกท่าน หลังจากหยุดยาวพักผ่อนกันไปเต็มที่แล้ว แต่การเรียนรู้ของพวกเราไม่มีวันสิ้นสุดค่า ในเดือนเมษายนนี้ มุมสบายสไตล์ต้นทุน ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการใช้ Function ใน Excel จากคุณสกุณา ต่ายจันทร์ โดยเป็นเทคนิคที่ Advance […]

5 วิธี Export ข้อมูลจาก Tableau

สวัสดีเพื่อนสมาชิกชาว CoP ทุกท่านนะคะ วันนี้กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ CoP มุมสบายสไตล์ต้นทุน ได้หยิบยกเทคนิคในการทำงานสำหรับโปรแกรม Tableau ซึ่งในระยะหลัง ๆ เริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น มีการเริ่มศึกษาการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในคณะฯ วันนี้คุณบุรินทร์ เลิศไพบูลย์ จึงได้นำเทคนิคในการ […]

คุณภาพข้อมูลรายงานทางการเงินและการเติบโตของกิจการ

สวัสดีเพื่อนสมาชิกชาว CoP ทุกท่านนะคะ วันนี้มุมสบายสไตล์ต้นทุน ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้นเช่นเคยโดยในครั้งนี้เราได้เลือกเอาหัวข้อ “คุณภาพข้อมูลรายงานทางการเงินและการเติบโตของกิจการ” ผลงานวิจัยจากคุณสรินยา สุภัทรานนท์ สาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก มาเป็นหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเป็นการศึกษาผลกระทบเชิงบวกในแต่ละมิติคุณภาพรายงานการเงิน ซึ่งหากเรามีข้อมูลรายการการเงินที่มีคุณภาพ ก็จะส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการตัดสินใจที่ดีเช่นเดียวกันค่ะ […]

การสำรวจพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วง COVID-19

สวัสดีเดือนแรกของปี 2565 เพื่อนสมาชิกชาว CoP ทุกท่านนะคะ วันนี้มุมสบายสไตล์ต้นทุน ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยในปีนี้เราจะเริ่มด้วยการตามกระแสเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งเราได้นำเอาผลการสำรวจพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วง COVID-19 มาเป็นหัวข้อข้องเราในวันนี้ เป็นเรื่องใกล้ตัวมากและมันก็ทำให้พฤติกรรมการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเปลี่ยนไปมากจริงๆ ขอบคุณ งานวิจัยจาก คุณพชร […]