บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 24 เรื่อง “2 คน 2 คมคิดกับชีวิตและงานบันดาลสุขภาวะ”

บทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 23 เรื่อง “Value-based Healthcare Re-design for Advanced HA-IT with TMI”

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23

Quality Fair ประจำปี 2565 เรื่อง “Meta-Skills towards World Class Organization: Meta-Skills สู่การเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลก”

บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2565 เรื่อง “Meta-Skills towards World Class Organization: Meta-Skills สู่การเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลก” วันพฤหัสบดีที่ 8 […]