หนังสือมรณะเวชกรรม (Audiobooks)

จากที่หนังสือมรณเวชกรรม ของศูนย์บริรักษ์ ศิริราช Views : 49

วิดีทัศน์ Disease Specific Certification Siriraj DM Team

ศูนย์เบาหวานศิริราช (Siriraj Diabetes Center of Excellence หรือ Siriraj DM Team) Views : 71

วีดิทัศน์ พลังของการจัดการความรู้ โดย พว.นันทพร พ่วงแก้ว

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช มีการส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องการจัดการความรู้ Views : 50

วิดีทัศน์ ความสำคัญของงานจัดการความรู้ในศิริราช (ผศ. นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ)

การจัดการความรู้เป็นเรื่องสำคัญขององค์กร เป็นรากฐานที่จะทำให้องค์กรมีการพัฒนา Views : 47

บทความ สร้างเครือข่ายคนทำงานด้วยใจ กับ CoP การดูแลผู้ป่วยประคับประคอง

เมื่อพูดถึงการจัดการความรู้ Views : 61

บทความ จัดการความรู้สู่ความก้าวหน้า

“เมื่อใดก็ตามที่เราอยู่กับที่ เท่ากับเราถอยหลัง  Views : 62

บทความ ความสำคัญของการจัดการความรู้ในศิริราช

“ศิริราชเป็นโรงพยาบาลของแผ่นดิน เป็นความหวังของผู้ป่วยและญาติ Views : 62

วีดิทัศน์ ความสำคัญของการจัดการความรู้ในศิริราช (รศ. นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์)

รศ. นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์ กล่าวว่า “ศิริราชเป็น Views : 42

ภาวะโศกเศร้าเสียใจ จากการสูญเสีย

Views : 223

ภาวะสับสนในผู้ป่วยประคับประคอง

Views : 83