ขอเชิญรับชมคลิปการถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินการ Medication Reconciliation : MR  ที่จะทำให้ผู้ชมได้รับทราบความหมายและวิธีการดำเนินการ รวมทั้งเทคนิคที่จะทำให้ Medication Reconciliation : MR ประสบความสำเร็จ โดย นางสาวนันทา ขวัญดี  จากหอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ 10 ใต้

คลิกเพื่อรับชม >> Tip & Trick Medication Reconciliation (คุณนันทา ขวัญดี) (82 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.