บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 24 เรื่อง “Re-ignite จุดชนวนทำคุณภาพ”

บทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 24 เรื่อง “2 คน 2 คมคิดกับชีวิตและงานบันดาลสุขภาวะ”

บทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24

มุ่งสู่…องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วยการจัดการความรู้

องค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organization หรือ LO

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 24 เรื่อง “ศิลปะผู้นำ Data Culture to Data Strategy for Hospital Leaders”

บทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24

ศิริราชเภสัชสาร เดือนมีนาคม 2567

ศิริราชเภสัชสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 6

ขอเชิญชวนบุคลากรคณะฯ ร่วมตอบแบบสำรวจดัชนีองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO index)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

สมาชิก : ทีมจัดการศึกษาศิริราช

รายชื่อสมาชิกกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ ทีมจัดการศึกษาศิริราช มีดังนี้

เกี่ยวกับเรา : ทีมจัดการศึกษาศิริราช

ทีมจัดการศึกษาศิริราช (Education Team @ Siriraj)