บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 22 เรื่อง “รากฐาน สานต่อ ก่อการไกล”

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 22

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 22 เรื่อง “R2R ผ่าทางตัน เขย่าวิธีเรียนแสนสนุกในยุคโควิด”

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 22

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 22 เรื่อง “ก้าวกับมาตรฐานใหม่ ด้วยหัวใจ 3P Safety”

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 22

บูรณาการจัดการความรู้ เพื่อศิริราชเป็นเลิศ ยั่งยืน และองค์กรแห่งการเรียนรู้

ถอดบทเรียนจากการประชุมเครือข่ายองค์กรสมรรถนะสูง (HPON)

บูรณาการใช้ KM เพื่อยกระดับความปลอดภัย และสู่ความเป็นเลิศในการดูแลรักษาผู้ป่วย

ถอดบทเรียนจากการประชุมเครือข่ายองค์กรสมรรถนะสูง (HPON) 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สู่ความเป็นเลิศ

ถอดบทเรียนจากการประชุมเครือข่ายองค์กรสมรรถนะสูง (HPON)

เรียนรู้ความสำเร็จ สกัดความผิดพลาดจาก “การถอดบทเรียน” ตอนที่ 2

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ >>    บทความคุณภาพ 1/2563 เรื่อง เรียนรู้ความสำเร็จ สกัดความผิดพลาดจาก “การถอดบทเรียน” ตอนที่ 1 ที่มา : ศิริราชประชาสัมพันธ์ ปีที่ […]

Quality Fair ประจำปี 2562 เรื่อง “เบื้องหลังกว่าจะเป็นสื่อเพื่อสังคม”

บทเรียนการประชุมวิชาการงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2562 เรื่อง “เบื้องหลังกว่าจะเป็นสื่อเพื่อสังคม” วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 11.00-12.15 น ณ […]

เรียนรู้ความสำเร็จ สกัดความผิดพลาดจาก “การถอดบทเรียน” ตอนที่ 1

เรียนรู้ความสำเร็จ สกัดความผิดพลาดจาก “การถอดบทเรียน” ตอนที่ 1        การถอดบทเรียน เป็นวิธีการหนึ่งในการจัดการความรู้ เป็นกระบวนการสกัดความรู้ฝังลึก ที่มีคุณค่าจากแหล่งความรู้ที่อยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) ให้เป็นความรู้ชัดแจ้ง […]