บทความ สัมภาษณ์บุคคลคุณภาพ ประจำปี 2566 รศ. นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ

The Problem is not the problem, the problem is your attitude about the problem. “ตัวปัญหาไม่ใช่ปัญห […]

วีดิทัศน์ สัมภาษณ์บุคคลคุณภาพ ประจำปี 2566 รศ. นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ

รศ. นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ

Quality Fair ประจำปี 2566 เรื่อง “องค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อม : Green workplace working towards sustainability”

บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ

Quality Fair ประจำปี 2566 เรื่อง “ESG ผสานกลยุทธ์ สร้างคุณค่าระยะยาวกับองค์กร”

บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ

Quality Fair ประจำปี 2566 เรื่อง “The Power of Sustainable Leadership : Navigating ESG to a World Class Organization พลังของการนำอย่างยั่งยืน : การใช้กรอบแนวคิด ESG เพื่อความเป็นองค์กรชั้นเลิศระดับโลก”

บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ