รศ. นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศรองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมบริการและคุณค่าองค์กร ได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพ ประจำปี 2566

อ่านบทสัมภาษณ์เพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.