บทความ KM กับงานประจำ

ก่อนจะกล่าวถึงการจัดการความรู้ (KM) ระดับบุคคล

เรียนรู้จากประสบการณ์…เพื่อการพัฒนาที่รวดเร็ว

เรียนรู้จากประสบการณ์…เพื่อการพัฒนาที่รวดเร็ว เรียบเรียงโดย วิจิตรา นุชอยู่ งานจัดการความรู้ ที่ปรึกษาด้านเนื้อหา ศ. พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร รองคณะบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีการพัฒนาเครื่องมือ Siriraj Concurrent Trigger Tool […]

Quality Fair ประจำปี 2564 เรื่อง “เส้นทางศิริราชสู่ TQC Plus: Operation และทิศทางในอนาคต”

บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2564 เรื่อง “เส้นทางศิริราชสู่ TQC Plus: Operation และทิศทางในอนาคต” วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 […]

บริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุกด้วย Siriraj Concurrent Trigger Tool (บทความ)

บริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุกด้วย Siriraj Concurrent Trigger Tool (SiCTT)

ศิริราชกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้กำหนดเป้าหมายในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

Quality Fair ประจำปี 2563 เรื่อง “ก้าวต่อไปของการจัดการคุณภาพศิริราช หลังวิกฤตโควิด”

บูรณาการจัดการความรู้ เพื่อศิริราชเป็นเลิศ ยั่งยืน และองค์กรแห่งการเรียนรู้

ถอดบทเรียนจากการประชุมเครือข่ายองค์กรสมรรถนะสูง (HPON)

มารู้จัก! Siriraj Concurrent Trigger Tool by Modified Early Warning Sign (SiCTT by MEWS) กันเถอะ

Siriraj Concurrent Trigger Tool by Modified Early Warning Sign (SiCTT by MEWS)  คืออะไร มีกระบวนการอย่างไร วันนี้เรามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้น […]