บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 24 เรื่อง พูดเรื่อง “คุณภาพ” อย่างไรให้เข้าใจตรงกัน Accredit toward to Non-Accredit

บทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 22 เรื่อง “ทำ Risk ให้ครบรส”

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 22

Quality Fair ประจำปี 2564 ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Resilience & Agility for SIRIRAJ Excellence & Sustainability: ความยืดหยุ่นและความคล่องตัวเพื่อศิริราชเป็นเลิศและยั่งยืน”

บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2564 ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Resilience & Agility for SIRIRAJ Excellence & Sustainability: […]

Quality Fair ประจำปี 2563 เรื่อง “วิถีใหม่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้ได้ใจและได้งาน”

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 20 เรื่อง “หนึ่งเป้าหมาย…หลายเส้นทาง…สู่จิตวิญญาณในการทำงาน”

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 19 เรื่อง “เคล็ดลับขยับคุณภาพ Benchmarking ด้วย THIP”

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 18 เรื่อง “KM 4.0 มิติใหม่ของการจัดองค์กรเรียนรู้”

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 17 เรื่อง “KM 3.0 เพื่อเรียนรู้ สร้างสรรค์ สู่คุณภาพ…ทุกลมหายใจ”

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 16 เรื่อง “พลังแห่งจินตนาการ : ก้าวกระโดดของงานคุณภาพ”

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 15 เรื่อง “HA Update”