โปสเตอร์นำเสนอผลงาน Quality Fair ประจำปี 2566

โปสเตอร์นำเสนอผลงานความก้าวหน้า

Quality Fair ประจำปี 2565 เรื่อง “Resilience: Fixed & Growth Mindset กับการขับเคลื่อนนวัตกรรมองค์กรสู่การเติบโตที่ยั่งยืน”

บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ

Quality Fair ประจำปี 2565 เรื่อง “Personal OKRs จากการพัฒนาตนเอง สู่ความสำเร็จขององค์กร”

บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ

KM Award 2564

รางวัล เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ : KM Inspiration ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การทำงานวิถีใหม่…แรงบันดาลใจจากภัยโควิด” วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นคุณค่าและสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคน […]

Quality Fair ประจำปี 2564 เรื่อง “Disease specific certification to the benefit of patient society & organization: Siriraj DM team”

บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2564 เรื่อง “Disease specific certification to the benefit of patient society […]

Quality Fair ประจำปี 2564 เรื่อง “รู้ให้ไว ปรับอย่างไร ให้องค์กรสู่เส้นชัยและยั่งยืน”

บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2564 เรื่อง “รู้ให้ไว ปรับอย่างไร ให้องค์กรสู่เส้นชัยและยั่งยืน” วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-14.30 […]

Quality Fair ประจำปี 2564 เรื่อง “ยกระดับการบริการ ด้วยจิตวิญญาณแบบญี่ปุ่น (O-MO-TE-NA-SHI)”

บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2564 เรื่อง “ยกระดับการบริการ ด้วยจิตวิญญาณแบบญี่ปุ่น (O-MO-TE-NA-SHI)” วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00-12.00 […]

Quality Fair ประจำปี 2564 เรื่อง “เส้นทางศิริราชสู่ TQC Plus: Operation และทิศทางในอนาคต”

บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2564 เรื่อง “เส้นทางศิริราชสู่ TQC Plus: Operation และทิศทางในอนาคต” วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 […]

Quality Fair ประจำปี 2564 ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Resilience & Agility for SIRIRAJ Excellence & Sustainability: ความยืดหยุ่นและความคล่องตัวเพื่อศิริราชเป็นเลิศและยั่งยืน”

บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2564 ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Resilience & Agility for SIRIRAJ Excellence & Sustainability: […]