บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 24 เรื่อง “2 คน 2 คมคิดกับชีวิตและงานบันดาลสุขภาวะ”

บทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24

Quality Fair ประจำปี 2566 เรื่อง “ESG ผสานกลยุทธ์ สร้างคุณค่าระยะยาวกับองค์กร”

บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ

สรุปบทเรียน How to be an Innovation Organization

สรุปบทเรียนจากงานสัมมนาวิชาการหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 เรื่อง “How to be an Innovation Organization” โดย ผศ. ดร.รวิน ระวิวงศ์ […]

เทคนิคการเป็น Facilitator

Facilitator หรือ ผู้นำ คุณอำนวย หรือคนกลาง มีหน้าที่เพื่อ…

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 23 เรื่อง “SHA Facilitator Story & talk”

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23

การรับมือกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล

การรับมือกับความรุนแรง

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 22 เรื่อง “ค่านิยม…คือเข็มทิศนำพาชีวิต”

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 22

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 22 เรื่อง “ก้าวกับมาตรฐานใหม่ ด้วยหัวใจ 3P Safety”

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 22

การแก้ปัญหาด้วย Divergent Thinking และ Convergent Thinking

การจัดการความรู้ในการทำงานนั้น กระบวนการคิดแก้ปัญหานับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก โดยเฉพาะการคิดทำความเข้าใจ และแก้ปัญหาต่าง ๆ ในบางครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นอาจไม่ได้รับการแก้ไขที่ถูกต้อง เนื่องจากยังไม่พบปัญหาที่แท้จริง หรือการวิเคราะห์ปัญหายังหารากปัญหาที่แท้จริงไม่ได้ จึงไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุ อีกประการหนึ่งคือ ไม่รู้วิธีแก้ปัญหา ทำให้ยังพบปัญหา หรือกระบวนการนั้น ๆ ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ […]

Quality Fair ประจำปี 2564 เรื่อง “รู้ให้ไว ปรับอย่างไร ให้องค์กรสู่เส้นชัยและยั่งยืน”

บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2564 เรื่อง “รู้ให้ไว ปรับอย่างไร ให้องค์กรสู่เส้นชัยและยั่งยืน” วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-14.30 […]